the nooners blogg

smakprov – mögel

by on Nov.18, 2009, under okategoriserat

VIAC

VIAC

här kommer ett litet smakprov på vad återställningen av våra rullband kunde avslöja (se tidigare post):

nedanstående inspelningar är sprugna ur projektet ”VIAC”, ett koncept som innebar att vi spelade in de idéer vi hade rakt upp och ner, snabbt, men gärna ”extremt”
på något sätt (trummor genom förstärkare med tremoloeffekt, extrema EQ-inställningar, eller konstiga signalvägar i övrigt etc).

”elfencorn”
ovanstående är ett stycke som innehåller en inspelning av bl.a. en cykeltur med hjälp av alla tillgängliga mikrofonkablar vi kunde uppbåda, kanske uppåt sjuttio meter kabel! det som finns att lyssna på här är ett brottstycke ur inledningen.

VIAC

VIAC

grunden är ett pianospår som rikard spelat in på sin diktafon. detta ligger parallellt inspelat på två kanaler(höger-vänster), i början i osynk, men mot slutet i princip perfekt i synk!

inkorporerat i detta stycke lät vi slumpen bestämma var och i vilken utsträckning övriga element skulle placeras.

”rock ’round the hamburger stand”

”rock ’round…” är i sig en del av ovanstående komposition, alltså inte ett fristående stycke. detta fragment komponerades under följande premisser:
vi slumpade fram en frekvens på mellanvåg som vi skulle ställa in på gatukontorets radioapparat (studion låg i deras hus, och vi delade kök med dem), med hjälp av tidtagarfunktionen på mattias digitalklocka, samt var fragmentet skulle placeras och hur lång den resulterande inspelningen skulle komma att bli.

vi rattade alltså in denna frekvens och lyssnade i ett par sekunder, det vi tänkte spela in skulle vara en efterapning av det vi råkade höra; uppenbarligen var det något ganska smörigt och lättillgängligt vi fick höra de där korta sekunderna!

vi improviserade/övade en gång, sedan startade inspelningen!

/svenna

:, ,

1 Trackback or Pingback for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Archives

All entries, chronologically...