the nooners blogg

noonerleaks

by on Jun.13, 2011, under noonerleaks

noonerleaks är kanalen för dig som är nyfiken på den i det närmaste outsinliga mängden material som finns samlat om the nooners i arkiven, här kommer vi att avslöja både högt och lågt. totalt ocensurerat, osorterat och opolerat från det tidiga nittiotalet, till dags dato.

närmare tjugo år av SÄPO:s övervakningsmaterial i form av avlyssningsinspelningar, anteckningar och sammanställningar runt den subversiva och löst sammansatta grupp som kallar sig the/vhe/zhe/theu/yukmáàni/kloöbaklop/HE-nooners, samlade runt kärntruppen mattias de blasio, d. mathäus passion och rik bongo samt den mytomspunne och sällan skådade bobba-bobba-bob lundstedt, kommer framgent att göras tillgängligt för allmänheten.

offentliggörandet av detta hemligstämplade material kommer att ge allmänheten en djupare och mer komplex bild av nooners än vad det samlade hittills utgivna materialet tidigare gett oss.

/noonerleaks

:

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Archives

All entries, chronologically...